Nadat er gezamenlijk met de schuldeisers, schuldenaar en adviseur niet tot een akkoord is gekomen komt er een rechter aan te pas. Het WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) traject gaat dan van start. Hierbij zijn de regels en plichten een stuk strenger dan bij het minnelijke traject. Als je het WSNP traject in gaat, moet je eerst een verzoekschrift indienen bij de rechtbank, Oxyz helpt jou daar graag bij. Dit verzoekschrift wordt door de rechtbank ontvangen en enkele weken later wordt er een zitting georganiseerd. Het is relevant daarbij aanwezig te zijn, de rechter zal enkele vragen stellen over de situatie en de oorzaak daarvan. Vervolgens wordt er een bewindvoerder aangesteld, een tussenpersoon die jouw situatie analyseert en de boedelrekening beheert. Ook zal de bewindvoerder controleren of alle verplichtingen worden nagekomen. Je hebt namelijk een stuk meer verplichten dan bij een minnelijk traject. Allereerst ben je verplicht om alle veranderingen die maar enige invloed hebben op de situatie door te geven. Verder heb je de plicht om te zorgen voor meer inkomsten. Dit kan door middel van een uitkering of werk, je hebt dan ook de plicht om minimaal vier keer per maand te solliciteren.

WSNP traject kan gestopt worden wanneer verlichting niet nakomt

Het WSNP traject kan op verschillende momenten worden gestopt wanneer jij de plichten niet nakomt. In het WSNP traject mag jij niet rood staan op jouw bankrekening, gebeurt dit wel? Dan kan het WSNP traject per direct gestopt worden. Ook als er niet transparant gecommuniceerd wordt met de bewindvoerder hangen daar consequenties aan vast. Mochten er nieuwe schulden gemaakt wordt het traject ook beëindigd.  Bij het WSNP traject wordt uiteindelijk gezamenlijk een betalingsvoorstel gedaan naar de schuldeisers en de rechter. Als dit akkoord is worden de schulden afgelost in een periode van drie of vijf jaar.

Door Rapido